Wit Huis Met Rode Dakpan Eigentijdse Woning Engelse Stijl Bedrijfshal Meestershuis Elsinghorst

Rinke ter haar


architectuur

3D impressie

Het bouwen van een gebouw is prachtig werk. Samen met de opdrachtgever een gebouw maken waar de schoonheid, de bruikbaarheid en stevigheid in een juiste balans met elkaar verenigd is. Elk gebouw, elke opgave heeft zijn eigen randvoorwaarden: programma van wensen, budget, omgeving, regelgeving, tijdspad. Onze opdrachtgever is onze inspiratiebron; in een integrale samenwerking gaan we samen op zoek naar de juiste mix.

Bekijk YouTube kanaal
Eigentijdse architectuur

Eigentijdse architectuur


Gratis advies

Gratis advies


Elke vrijdagochtend kunt terecht op het spreekuur bij Rinke ter Haar Architectuur. U kunt vrijblijvend binnenlopen met allerhande bouwkundige vragen. Als u behoefte heeft om eens hardop na te denken over de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van uw woning,  u wilt van gedachten wisselen over de bouw van een nieuwe woning, een snelle schets om uw ideeën te visualiseren… Interessante kwesties waarmee u terecht kunt op het spreekuur bij de architect

Efficiënt bouwbegeleiding

Efficiënt bouwbegeleiding


-het “out of the box” meedenken over indelings- en uitbreidingsmogelijkheden, herbestemmen van een bestaande (aan te kopen) woning of ander pand (handig voor makelaars!)

-beoordelen bouwkundige staat van bestaande bebouwing

-adviseren aanbestedingsvorm

-het maken van een bouwkostenraming of directiebegroting

-coördinatie tussen opdrachtgever en aannemer bij aanbesteding of gunning van het werk

-het bewaken van het bouwproces

Over ons

De opdrachtgever als inspiratiebron

Het bouwen van een gebouw is prachtig werk. Samen met de opdrachtgever een gebouw maken waar de schoonheid, de bruikbaarheid en stevigheid in een juiste balans met elkaar verenigd is. Elk gebouw, elke opgave heeft zijn eigen randvoorwaarden: programma van wensen, budget, omgeving, regelgeving, tijdspad. Onze opdrachtgever is onze inspiratiebron; in een integrale samenwerking gaan we samen op zoek naar de juiste mix.

 

De architect heeft een oneindig grote “legodoos” tot zijn beschikking: eigentijdse blokken, historiserende blokken, modernistische blokken, ga zo maar door. De opdrachtgever bepaalt de inhoud van de legodoos, de architect ontwerpt de wijze van stapelen.

De visie van RtHA is eenvoudig: in de bouw moet je niet “nadenken” maar “voordenken”. Door vooraf en integraal de opgave mogelijke vraagstukken op een harmonieuze wijze op te lossen, worden er kostbare ad hoc oplossingen voorkomen.

Visie

Het woord “architect” komt uit het Grieks, het betekent “bouwmeester”. Vroeger was de bouwmeester de spil op de bouwplaats: het ontwerp, de berekeningen, de vormtekeningen, de overleggen, budgetbewaking…alles werd geregeld door de bouwmeester.

 

De moderne bouw heeft behoefte aan bouwmeesters. Bouwmeesters die op de hoogte blijven van de  regelgeving, de nieuwste materialen, de ontwikkelingen in de installatiewereld, enzovoort. De rol van bouwmeester kan niet meer bij één persoon neergelegd worden, daarvoor is de inhoud te omvangrijk en te complex geworden. Er is daarom behoefte aan samenwerken. Samenwerken van “bouwmeester – partijen” zoals architect, constructeur, kostendeskundige, interieurarchitect.

RtHA deelt het kantoor met 2 constructieadviesbureaus. Samen met deze 2 bureaus werkt RtHA samen als “Buro IBOC” (buro voor integraal ontwerp en constructie). In het huidige digitale tijdperk is het eenvoudig om gegevens uit te wisselen. Echter, mede door de digitalisering van bouwplanvoorbereiding, is de tijd die gegund wordt voor een secure beoordeling en afstemming van de diverse stukken drastisch minder geworden. Deze versnelling in het bouwplanproces - bij het ontbreken van goed overzicht en een integrale aanpak - werkt frustrerend, tijdrovend en werkt het maken van faalkosten in de hand. Deze snelheid van het proces betekent dat er vaak gesprint moet worden in de voorbereiding. Een sprint houd je langer vol in estaffetevorm, dus een goed “bouwmeester-team” is kan deze snelheid goed bijhouden. Buro IBOC is zo’n bouwmeester-team, waren de leden precies weten wanneer het stokje aan de volgende deskundige doorgegeven moet worden. 

Professie

Het oplossen van huisvestingsvraagstukken is onze werk. Dit begint met luisteren naar de opdrachtgever en samen de opgave definiëren. Het huisvestingsvraagstuk kan een nieuw te bouwen woonhuis zijn, maar ook een dakkapel of erker. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van onze professie is steeds: hoe kunnen we onze opdrachtgever optimaal helpen met het oplossen van zijn huisvestingsvraagstuk. Onze passie is om samen te werken aan verrassende woongebouwen, originele verbouwingen, inspirerende werkgebouwen en nuchtere utiliteitsgebouwen.


Architectuur en Constructie

Architectuur en constructie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder goede constructie geen goed gebouw. Uiteraard vinden er tijdens het ontwerpproces pittige discussie plaats tussen de creatieve architect en de praktische constructeur. Wanneer deze discussie in de ontwerpfase plaatsvindt is er samen een goede oplossing te vinden: de architect maakt zijn gebouw nog beter door te luisteren naar de constructeur en de constructeur wordt geprikkeld om creatief mee te denken. Dit mooie proces vindt dagelijks plaats bij buro IBOC: het ontwerp wordt samen gemaakt en samen uitgewerkt. Als de constructie in een later stadium wordt bepaald levert dit altijd kostbare discussie op en vertraging. Kortom, niet nadenken maar voordenken!

Ontdekken

Ons team


Rinke ter Haar

Architect

Thijs Nieuwenhuis

Tekenaar

Just Stegehuis

Tekenaar

Roland Klavers

Tekenaar

Onze projecten


Waar wilt u mee aan de slag?


Nieuwbouw

Nieuwbouw

Aanbouw of overkapping

Aanbouw of overkapping

Renovatie bouw

Renovatie bouw

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Wilt u eerst vrijblijvend bouwadvies?

Op het spreekuur bij Rinke ter Haar Architectuur

 

Elke vrijdagochtend kunt terecht op het spreekuur bij Rinke ter Haar Architectuur. U kunt vrijblijvend binnenlopen met allerhande bouwkundige vragen. Als u behoefte heeft om eens hardop na te denken over de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van uw woning,  u wilt van gedachten wisselen over de bouw van een nieuwe woning, een snelle schets om uw ideeën te visualiseren… Interessante kwesties waarmee u terecht kunt op het spreekuur bij de architect! 

 

Zo kunt u samen met de architect bepalen of een gewenste aanpassing aan uw woning of pand wel of niet vergunningsplichtig is. Wilt u een boerderijwoning verbouwen? Wellicht heeft u een leuke woning op het oog en heeft u behoefte aan een deskundig advies over de bouwkundige staat en aanpassingsmogelijkheden: bespreek het samen onder het genot van een kop koffie!

 

RtHA is gevestigd in de textielfabriek aan de Hofstraat 20 te Aalten. Het monumentale pand is schitterend gerenoveerd en beschikt over een prachtige spreekkamer. U bent van harte welkom op het spreekuur, van 8.30 uur tot 11.30 uur bij RtHA. (Als een doordeweekse avond u beter schikt, is dit uiteraard bespreekbaar.) Een telefoontje of mailtje vooraf is wellicht handig, om wachten te voorkomen. RtHA is gevestigd aan de Hofstraat 20, 7121 DM Aalten, telefoon 0543 474 734.

onze diensten

Architectuur

-het vertalen van uitdagende huisvestingsvraagstukken in verrassende ontwerpen op het gebied van

          -particuliere woningbouw

          -verbouw woningen, boerderijen

          -appartementenbouw

          -bedrijfshuisvesting

-bouwkundig tekenwerk, zoals het maken van bestektekeningen, werktekeningen, detailtekeningen en interieurtekeningen

-het adviseren in en het vastleggen van de gewenste kwaliteit en afwerking van het bouwwerk in een prestatiebestek en afwerkstaat

-het coördineren van het constructieadvies en dit advies integraal verwerken in de bouwtekeningen

-het organiseren van aanbestedingen

-het aanvragen van de omgevingsvergunning en overige benodigde vergunningen; het aanjagen van de procedures

-het coördineren van de adviseurs op het gebied van tuinarchitectuur, installatietechniek, brandveiligheid en veiligheid

Presentatie

-het maken van fotorealistische 3d visualisaties, interieur en exterieur

-het maken van schetsmatige 3d animaties, interieur en exterieur

-het presentabel maken van bestaande ontwerpen (in opdracht van b.v. projectontwikkelaars), te koop staande panden (in opdracht van b.v. makelaars) tot fotorealistische 3d visualisaties

 

Presentatie

-het maken van fotorealistische 3d visualisaties, interieur en exterieur

-het maken van schetsmatige 3d animaties, interieur en exterieur

-het presentabel maken van bestaande ontwerpen (in opdracht van b.v. projectontwikkelaars), te koop staande panden (in opdracht van b.v. makelaars) tot fotorealistische 3d visualisaties

Stedenbouwkundige planontwikkeling

-het vertalen van een uitdagend stedenbouwkundig vraagstuk in verrassende verkavelingsvoorstellen, erfplannen, inbreidingsplannen

-het “out of the box” meedenken, planvorming, procesbegeleiding op gebied van het ontwikkelen van interessante (woning)bouwlocaties

-het aanvragen en initiëren van bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van een planontwikkeling

-het benaderen van partners en overheden, het voeren van gesprekken met mogelijke marktpartijen

-het maken van financiële haalbaarheidsstudies

-het coördineren van stedenbouw, beeldkwaliteit, landschapsarchitectuur, omgevingsonderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijzigingen en - procedures

 

Bouwkundig advies

-het “out of the box” meedenken over indelings- en uitbreidingsmogelijkheden, herbestemmen van een bestaande (aan te kopen) woning of ander pand (handig voor makelaars!)   

-beoordelen bouwkundige staat van bestaande bebouwing

-adviseren aanbestedingsvorm

-het maken van een bouwkostenraming of directiebegroting

-coördinatie tussen opdrachtgever en aannemer bij aanbesteding of gunning van het werk

-het bewaken van het bouwproces

 

Constructieadvies

-het verzorgen van de constructieberekeningen en – tekeningen in de ontwerp- en de bestekfase (beton, staal en hout)

-uitwerken van de constructieberekeningen en –tekeningen in de uitvoeringsfase; de detailengineering

-het coördineren van het grondmechanische bodemonderzoek

-in de initiatieffase van het bouwkundig ontwerp adviseren vantoe te passen bouwmethodieken, materialen en uitvoeringen

-het beoordelen van de constructieve staat van een bestaande bouwkundige constructie

 

Rinke ter Haar architectuur youtube kanaal

Ook aan de slag voor uw woning?


We zijn te bereiken via

Bellen

0543 474 734

Of, stuur een bericht

Disclaimer

rinketerhaararchitectuur.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. rinketerhaararchitectuur.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG 2018